Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Regulamin i polityka prywatności dla usługi świadczonej pod adresem: http://adsense.byczastrona.pl/

Ja, jako adsense.byczastrona.pl rozumiem, że każdy użytkownik, odwiedzający i każda inna osoba która używa adsense.byczastrona.pl ceni sobie swoją prywatność. Ta polityka prywatności wyjaśnia w szczegółach jak używam danych które są pobierane na stronie internetowej adsense.byczastrona.pl. Przygotowałem tą politykę prywatności, żeby poinformować Cię w jaki sposób pobieram i w jaki sposób używam i nie używam danych personalnych jakie pobieram od moich użytkowników, abyś mógł zdecydować czy chcesz używać mojej strony internetowej czy nie. Ta polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze strony internetowej adsense.byczastrona.pl. Twoje użytkowanie adsense.byczastrona.pl i wszelkie dane personalne jakie udostępniasz lub pozostawiasz na adsense.byczastrona.pl podlegają zasadom niniejszej polityki prywatności i regulaminu korzystania ze strony internetowej adsense.byczastrona.pl

Korzystam z danych pozwalających zidentyfikować użytkownika oraz pewnych innych danych (takich jak anonimowe dane na temat sposobu korzystania z usług, pliki cookie, adresy IP, informacje o rodzaju przeglądarki, dane dotyczące kliknięć itp.) w celu podniesienia jakości i ulepszenia projektów witryn adsense.byczastrona.pl oraz byczastrona.pl, a także tworzenia nowych promocji, funkcji i usług. W tym celu zapisuję, śledzę, analizuję i przetwarzam preferencje użytkowników oraz panujące trendy, jak również działania użytkowników i komunikację między nimi.

Zgadzasz się w oparciu o wszystkie Usługi jakie dostarcza adsense.byczastrona.pl, abyadsense.byczastrona.pl używało Twoich danych personalnych żeby wysyłać Ci materiały promocyjne i marketingowe. adsense.byczastrona.pl może również wysyłać Ci materiały promocyjne i marketingowe promujące produkty i usługi osób trzecich. adsense.byczastrona.pl bezpośrednio nie wynajmie ani nie sprzeda Twoich danych personalnych osobom trzecim.

Nie udostępniam twoich danych personalnych (jak Imię, Nazwisko lub adres e-mail) innym firmom lub instytucjom dla ich komercyjnych lub marketingowych celów bez Twojej zgody, oprócz części specyficznego programu w którym będziesz miał możliwość zapisania się lub nie.
Kiedy adsense.byczastrona.pl Udostępnia Twoje Dane

Mogę udostępnić dane personalne i dane nie personalne jeżeli będę zobowiązany do tego przez prawo, lub w dobrej wierze że takie zachowanie jest wymagane przez reguły prawa. adsense.byczastrona.pl zastrzega sobie również prawo do ujawnienia danych personalnych i/lub danych nie personalnych, w dobrej wierze, w które adsense.byczastrona.pl wierzy że jest to wymagane ażeby spełnić warunki Regulaminu, żeby powziąć środki ostrożności przed odpowiedzialnością, żeby zbadać i bronić siebie przed oskarżeniami osób trzecich, żeby pomóc agencjom rządowym, żeby bronić bezpieczeństwa Strony Internetowej, żeby bronić praw i bezpieczeństwa osobistego adsense.byczastrona.pl, oraz naszych Użytkowników i innych.
Listy Mailingowe

Na witrynach adsense.byczastrona.pl istnieje możliwość zapisania się do różnego typu list mailingowych, powiadomień oraz do wykupienia płatnych opcji do używania serwisu. Przy rejestracji wymagamy podania adresu email oraz czasem innych danych osobowych takich jak Imię czy Nazwisko. Rejestracja czasem wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny który zostanie wysłany na Twój email – to oznacza że jesteś właścicielem danego adresu email i że chcesz otrzymywać materiały od adsense.byczastrona.pl. Z każdej listy możesz wypisać się w każdym momencie, poprzez kliknięcie w link wyrejestrowujący na dole każdego emaila który ode mnie otrzymasz.

Twoja Akceptacja

A. Używając lub/i odwiedzając tą stronę (włączając w nią całą zawartą treść i funkcjonalność dostępną poprzez domeny adsense.byczastrona.pl oraz byczastrona.pl, zwane dalej “stroną internetową”, “stroną internetową szkolenia adSense” lub “adsense.byczastrona.pl”) oświadczasz, że zgadzasz się z (1) warunkami tego regulaminu (zwany dalej “Regulaminem”), (2) Polityką Prywatności strony internetowej adsense.byczastrona.pl.

Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z punktów tego regulaminu lub z Polityką Prywatności strony internetowej adsense.byczastrona.pl, to nie możesz korzystać ze strony internetowej adsense.byczastrona.pl

B. Operatorem i właścicielem strony adsense.byczastrona.pl jest Krzysztof Trybulski z ograniczoną odpowiedzialnością.

C. adsense.byczastrona.pl może dokonywać zmian regulaminu. W przypadku dokonania takich zmian, adsense.byczastrona.pl udostępni nowy egzemplarz regulaminu tutaj.

D. Użytkownik oświadcza że ma minimum 18 lat i pełną zdolność do czynności prawych. Jeżeli nie masz 18 lat NIE MOŻESZ korzystać z tej strony i musisz natychmiast ją opuścić. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku korzystania z adsense.byczastrona.pl po dniu, w którym regulamin został zmieniony, adsense.byczastrona.pl potraktuje korzystanie z nich jako akceptację zmienionego regulaminu.

E. adsense.byczastrona.pl nie powiadamia użytkowników o zmianie niniejszego regulaminu, dlatego użytkownik powinien sprawdzać, czy regulamin nie uległ zmianie przed każdym korzystaniem ze strony adsense.byczastrona.pl. Akceptacja regulaminu oraz polityki prywatności następuje poprzez samo korzystanie i odwierdzanie witryn adsense.byczastrona.pl. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z punktów regulaminu i/lub polityki prywatności, to nie możesz korzystać w żaden sposób z witryn adsense.byczastrona.pl.

Warunki Ogólne

Jeżeli którakolwiek część tego regulaminu jest bezprawna lub nieważna, to ta część zostanie pominięta i nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych treści regulaminu. Warunki tego regulaminu przedstawiają umowę pomiędzy osobami i podmiotami zawartymi w temacie tego regulaminu. Pomimo poprzedniego, wszystkie dodatkowe warunki prezentowane na tej stronie będą dotyczyły tego do czego się odnoszą. adsense.byczastrona.pl może zmienić warunki tego regulaminu w każdej chwili, uaktualniając niniejszy regulamin.
Strona internetowa adsense.byczastrona.pl

A. Warunki tego regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej adsense.byczastrona.pl, włączając w to użytkowników którzy udostępnili swoje treści, informacje i każde inne materiały umieszczone na tej stronie internetowej.

B. adsense.byczastrona.pl oraz byczastrona.pl może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością ani pod kontrolą adsense.byczastrona.pl. adsense.byczastrona.pl nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi, dlatego nie bierze żadnej odpowiedzialności, za zawartość, regulaminy, polityki prywatności i praktyki takich stron internetowych. Co więcej, adsense.byczastrona.pl nie może i nie będzie cenzurowało lub edytowało zawartości stron internetowych osób trzecich. Używając strony internetowej adsense.byczastrona.pl, zwalniasz adsense.byczastrona.pl z jakiejkolwiek odpowiedzialności powstałej w związku z użytkowaniem stron internetowych osób trzecich.

C. Doradzamy bycie uważnym, kiedy opuszczasz adsense.byczastrona.pl i czytanie regulaminu oraz polityki prywatności każdej ze stron internetowych którą odwiedzasz.

Gwar. #1, #2

Użytkownik ma bezwarunkowe 7 dni od daty zakupu na przetestowanie produktu i w przypadku kiedy nie będzie usatysfakcjonowany i będzie chciał zwrotu pieniędzy wpłaconych za zakupiony produkt, powinien skontaktować się z nami używając adresu krzy.sztoftrybulski@gmail.com podając informację że chce zwrotu pieniędzy. W przypadku gwarancji #2 użytkownik otrzyma formularz zwrotu pieniędzy który trzeba uzupełnić danymi o jego transakcji którego skan musi odesłać na adres email z którego go otrzymał. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia przed nadużyciem ze strony użytkownika, aby gwarancja była ważna i mogła zostać uznana, użytkownik musi użyć naszego systemu według wskazówek opisanych w nim, tym samym wykonując wszystkie wymagane kroki – tylko wtedy możemy uznać że użytkownik kupił nasz produkt w celu rzeczywistego użycia go a nie tylko po to, żeby otrzymać go za darmo żądając zwrotu pieniędzy po zakupie. Żeby udowodnić wykonanie wszystkich wymaganych kroków użycia naszego systemu, w odpowiedzi na email użytkownika z prośbą o zwrot pieniędzy, użytkownik otrzyma informację o przesłaniu do nas informacji potwierdzających użycie szkolenia.

Wszystkie wymagane informacje należy przesłać w odpowiedzi na email wraz z wypełnionym formularzem zwrotu pieniędzy, a wszystkie wymagane pliki, zdjęcia i/lub zrzuty ekrany należy umieścić w załączniki emaila. Jeżeli Użytkownik zażąda zwrotu pieniędzy w ciągu 7 dni od daty zakupu produktu, wtedy otrzyma zwrot tylko jeżeli informacje o transakcji na wypełnionym przez użytkownika fomrularzu zwrotu pieniędzy będą zgadzały się ze stanem faktycznym ORAZ gdy przesłane dodatkowe informacje i pliki wymagane do uznania naszej warunkowej gwarancji opisanej wyżej udowadniają że użytkownik faktycznie wykonał wszystkie wymagane kroki w z naszego produktu. Wszelkie reklamacje i zwroty zażądane po 7 dniu od daty zakupu nie będą uznawane.

Zwroty wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych. Po wysłaniu zwrotu pieniędzy pojawiają się one u użytkownika natychmiast, lub w ciągu następnych 5-7 dni roboczych.

Zamknięcie Strony

Aczkolwiek nikt tego nie planuje, to adsense.byczastrona.pl może zakończyć swoją działalność i istnienie w każdej chwili bez podania przyczyny. Jeżeli tak się stanie, to wszyscy użytkownicy którzy zakupili produkty od adsense.byczastrona.pl przestaną mieć dostęp do witryn adsense.byczastrona.pl.

Spory

Wszelkie oskarżenia i spory dotyczące adsense.byczastrona.pl mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego. Użytkownik rozumie i akceptuje poprzez używanie jakichkolwiek serwisów oferowanych przez adsense.byczastrona.pl oraz byczastrona.pl, że jeżeli użytkownik zdecyduje się wkroczyć na drogę postępowania sądowego z adsense.byczastrona.pl i jego właścicielami, to państwem i miastem w którym odbywać się będą rozprawy, będzie kraj i miasto w której znajduje się firma.

Sprostowanie

Autor i wydawca materiałów opublikowanych na stronie adsense.byczastrona.pl dołożyli wszelkich starań aby przygotować je jak najlepiej. Autor i wydawca nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do dokładności, zastosowania, lub kompletności produktu i informacji które są sprzedawane i/lub publikowane na stronach adsense.byczastrona.pl oraz byczastrona.pl. Informacje zawarte na stronie adsense.byczastrona.pl są wyłącznie do celów edukacyjnych. Dlatego jeśli użytkownik zamierza stosować pomysły zawarte na adsense.byczastrona.pl, to użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje działania.

Zostały dołożone wszelkie starania aby dokładnie zaprezentować nasz produkt oraz jego potencjał. Pomimo że ta dziedzina wiedzy jest dziedziną w której można bardzo łatwo powiedzieć i oszacować ile pieniędzy możesz zarobić, nie ma żadnych gwarancji że użytkownik zarobi cokolwiek używając pomysłów i informacji zawartych w naszym produkcie. Przykłady i szacunki tego ile można zarobić z naszym produktem nie mogą być interpretowane jako obietnica ani gwarancja takich zarobków, ponieważ możliwość osiągnięcia jakichkolwiek zarobków są tylko uzależnione od osoby korzystającej z naszego produktu, jej zaangażowania, pracy czy techniki. Poziom sukcesu jaki osiągnie Użytkownik zależy od czasu, wiedzy, różnych umiejętności, finansów i innych zdolności jakie posiada użytkownik, dlatego nie gwarantujemy żadnego sukcesu z naszym systemem. Nie jesteśmy też odpowiedzialni za Twoje działania.

Materiały na adsense.byczastrona.pl oraz w naszym produkcie mogą zawierać zdania prognozujące przyszłość i/lub przyszłe zarobki. Możesz rozpoznać takie zdania po użyciu słów „MOŻESZ”, „PLANOWAĆ”, „WIERZYĆ”, „OCZEKIWAĆ” i innych podobnych słów oddających podobny sens w opisie potencjalnych zarobków.

Autorzy i wydawcy niniejszego produktu i strony adsense.byczastrona.pl nie dają żadnych gwarancji na jakiekolwiek działanie produktu ani informacji opublikowanych na i/lub przez adsense.byczastrona.pl i nie mogą być odpowiedzialni bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek straty użytkownika powstałe przy użyciu informacji i/lub produktu opublikowanych na adsense.byczastrona.pl.

Zawsze doradzamy uprzednią poradę z prawnikiem, księgowym, doradcą podatkowym i innymi osobami które dysponują specjalistyczną wiedzą w kwestiach poruszanych przez nasz produkt.

Prawa Autorskie

Wszystkie materiały, zarówno darmowe jak i prywatne które są publikowane na adsense.byczastrona.pl są własnością adsense.byczastrona.pl. Kopiowanie i powielanie ich w jakikolwiek sposób jest niedozwolone i oznacza łamanie praw autorskich i intelektualnych adsense.byczastrona.pl.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.


[Głosów:0    Średnia:0/5]